Annonce
Ringkøbing

Bedre byggeskik-perle i Hee dødsdømt

Dette hus langs Hovervej vil nu blive nedrevet. Foto: kulturarv.dk
Bevaringsværdigt hus på Hovervej står til at blive nedrevet i forbindelse med opførelse af lagerhal.

HEE: Ringkøbing Bevaringsforening er mildest talt ikke begejstret for, at opførelsen af en lagerhal i Hee vil koste et Bedre Bygge-skik-hus på Hovervej livet, der i dag fungerer som administrationsbygning.

Vestjyllands Andel vil opføre en ny lagerhal ved Hovervej. Ved opførelse af hallen sker der en omlægning af vejadgangen til virksomheden, hvor overkørslen til Hovervej lukkes, og der etableres ny overkørsel via Holstebrovej og erhvervsområdet nord for lokalplanområdet.

Hele projektet vurderes at have en positiv effekt på virksomhedens drift og gadeforløbets karakter langs Hovervej, og desuden vil det være med til at flytte den tunge trafik fra Hovervej til Holstebrovej.

Men projektet vil betyde, at Hovervej 17 nedrives for at give plads til en ny administrationsbygning, og det protesterer bevaringsforeningen imod.

"Bevaringsforeningen finder, at den eksisterende bygning er et fint og velproportioneret Bedre Byggeskik-hus, der indgår i rækken af ældre rødstenshuse langs Hovervej", skriver formand Lars Hansson.

Han udtrykker frygt for at den bevaringsværdige sammenhæng i gaden vil blive svækket, hvis huset nedrives.

"Efter vores opfattelse bør man bevare den ældre, bevaringsværdige del af bygningen og lade den indgå i en ny sammenhæng med den nye administrationsbygning," skriver han.

Kommunen vurderer dog at administrationsbygningens udseende, foruden facaden mod gaden, er så forandret i forhold til den originale arkitektur, at facaden mod gaden ikke alene kan løfte husets samlede udtryk til en bevaringsværdi, der kan berettige en bevaring af hele bebyggelsen.

Det vil ikke være muligt at lade facaden indgå i den nye bygning, mener teknik- og miljøudvalget, der på sit seneste møde endeligt godkendte lokalplanen for området.

Denne skal nu endelig godkendes af byrådet, så kan Vestjyllands Andel gå i gang med projektet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Erhverv

Saferoad gør byrummet sikkert

Leder For abonnenter

Samskabelse er vejen frem i rundkørslen

Vi kommer ikke uden om det … Det offentlige har ikke råd til at betale for alle de ønsker, borgerne har til forbedringer og forskønnelser af vore fælles omgivelser. Men så er det jo godt, når borgerne kan tage sagen i egen hånd … Tag bare rundkørslen i Astrup ved Femvejen lige uden for byen; af lokale kaldt "Danmarks grimmeste" af slagsen. Om det passer, vil være et oplagt emne til en rundbordsdiskussion. Men køn var den i alt fald ikke, overgroet som den var med ukrudt. Kommunen havde dog ikke pengene til at gøre noget ved den. Men så tog folk i Astrup sagen i egen hånd. En flok frivillige påtog sig opgaven med at omdanne den til "Danmarks smukkeste rundkørsel". Det skete ved, at folk lagde kræfterne sammen: Per Kjær, der driver maskinstationen, stillede maskine til rådighed. Landmand Vagn Lindy Petersen i Skjern havde noget jord til at ligge efter en staldudvidelse, som kunne bruges, så onsdag blev der flyttet 400 kubikmeter jord. Svæveflyvepladsen i Ejstrup bidrog med et træ, som Kristian Ahle selv gravede op. Nu mangler de frivillige bare at få plantet rododendron i fem farver, så er "Femvejens Andels Rundkørsel", som den - måske ikke helt mundret - er kommet til at hedde, klar til at springe ud det kommende forår i al sin glans. Det hører med til historien, at rododendronerne selvfølgelig udbydes på andele, og at anlægsgartner Ole Christensen står for indkøb af planterne. Kommunens rolle i hele historien har i dette tilfælde været lydhørhed over for de lokale ønsker, og hurtig tilladelse til, at de frivillige kunne gå i gang. I andre tilfælde ser man i stigende grad, at der er tale om egentlig samskabelse; altså at kommunen og lokalsamfundene i fællesskab bidrager til at løse opgaver, som kommunen ikke har råd til alene at løse - for eksempel etablering af cykelstier. Man kan selvfølgelig mene, at opgaverne bør betales fuldt ud af kommunen. Men ofte vil det være ensbetydende med, at de ikke løses - eller i bedste fald først om mange år - og så er det da bedre, at parterne i fælles forståelse skaber noget sammen. Ellers havde Astrup næppe været på vej til at få "Danmarks smukkeste rundkørsel".

Annonce