Ringkøbing-Skjern

Både EU-valg og Folketingsvalget finder sted i Ringkøbing-Skjern Kulturcenters hal 1

Det har været nødvendigt at flytte valgsteder i hele kommunen. Således flytter begge valg i Skjern fra Skjern Bank Arena til kulturcentret for at give plads til en håndboldkamp. Ligeledes skal vælgerne i Lønborg og Spjald stemme andre steder end normalt. Foto: Ringkøbing-Skjern Kommune
Både EU-valget den 26. maj og Folketingsvalget den 5. juni afholdes i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter hal 1 - også selvom der står noget andet på valgkortene. Skjern Håndbold skal nemlig bruge arenaen på valgdagen.

Ringkøbing-Skjern: Som udgangspunkt skulle valget til Europa-Parlamentet den 26. maj finde sted i Skjern Bank Arena, men med Skjern Håndbold sejr over SønderjyskE Håndbold er Skjern gået videre i puljen, og det betyder, at der skal spilles håndbold i arenaen på valgdagen. Det har tvunget kommunen til at flytte valghandlingen til Hal 1 med indgang fra indgang B. Det er en ændring, som ikke kan nå at komme med på valgkortene, som allerede er udsendt.

- Vi sørger for, at der vil være tydelig skiltning ved Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, så alle når frem til valglokalet uden besvær, lover valgsekretær Heidi Bro Iversen, i en pressemeddelelse.

Erfaringen viser, at der vil være trængsel ved valgstedet i tidsrummet mellem kl. 12 og 16.30 - og med en håndboldkamp, der begynder kl. 14 vil der blive rift om p-pladserne.

FV 19 også i Hal 1

Afstemningen til Folketingsvalget den 5. juni bliver også afholdt i Hal 1 med indgang fra indgang B for at undgå forvirring. Dette vil fremgå på valgkortene. Valgsekretær Heidi Bro Iversen fortæller, at med det forventede pres på parkeringen ved Ringkøbing-Skjern Kulturcenter kan borgere med handicap måske komme til at opleve, at parkeringspladserne forbeholdt personer med handicap er optagede.

Skulle man komme ud for det, er det muligt at afgive sin stemme uden for valglokalet - fx i en parkeret bil.

Heidi Bro Iversen peger på, at der også stadig er mulighed for at afgive sin stemme til Europa-Parlamentsvalget i kommunens borgerservicecentre inden for åbningstiden indtil torsdag den 23. maj.

Både i Borgerservice i Skjern og i Ringkøbing vil der torsdag den 23. maj være ekstraordinært åbent for at brevstemme frem til kl. 17.

Lønborg og Spjald

Vælgere i Lønborg og Spjald skal også møde op for at stemme på andre adresser, end de er vant til, til begge valg. Begge steder er andre arrangementer kommet på tværs af Europa-Parlamentsvalget, og som en konsekvens flytter valgstederne både Europa-Parlamentsvalget og Folketingsvalget til andre lokaler end de vante.

I Spjald er valgstedet flyttet til Spjald Hallen, Halvejen 5. I Lønborg er det flyttet til Vostrup Fælleshus, Østerbyvej 3 b i Tarm. I Lønborg vil der blive skiltet ved hovedvejen, hvor man skal dreje af til Østerbyvej og igen på Østerbyvej ved nr. 3. vil skilte guide vælgerne frem til valgstedet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Højhuse og højspænding: Master, mandater og meninger

Læserbrev: I et læserbrev i Dagbladet søndag retter Bjarne Nielsen en skarp kritik af politikere i almindelighed og af mig i særdeleshed. Bjarne reflekterer over det forhold, at jeg har stemt for et etagebyggeri i Videbæk og nu personligt rammes af etableringen af 400 KV-ledningen, der antagelig bliver placeret meget tæt på Laugesens Have, hvor jeg er leder og hvor jeg har tjenestebolig med bopælspligt. I læserbrevet tillægger Bjarne Nielsen mig holdninger, jeg aldrig har haft, og udtryk, jeg aldrig har brugt. Jeg mener ikke, etagebyggeriet er uden betydning for de naboer, der bor tættest på. Og jeg har aldrig sagt det. Det ville højne kvaliteten af debatten, hvis Bjarne Nielsen ville holde sig til det, jeg faktisk mener, og det, jeg faktisk har sagt. Jeg har besøgt naboerne til etagebyggeriet. Jeg har talt med dem. Jeg har brugt langt mere tid på modstandere af projektet, end jeg har brugt på projektmagerne. I alle politiske sager mener jeg, det er en pligt at orientere sig grundigt, inden man tager stilling. Det har jeg gjort i den sag. Herefter har jeg taget stilling. I byrådet var der et flertal for etagebyggeriet. Det er mandaterne der tæller. Det er demokrati. Jeg forstår og anerkender fuldstændig de gener, det påfører beboerne på Dalsvinget. Det har jeg sagt gennem hele sagen. Det mener jeg stadig. Alle beslutninger i politik har konsekvenser for de mennesker, der bliver berørt af det. Særligt enhver form for udbygning eller udvikling - af hvad art tænkes kan. Vi ønsker øget bosætning i alle vores byer. Vi ønsker en bedre infrastruktur. Vi ønsker et bedre klima. Vi ønsker bedre og større bygninger til institutioner. Det er altid en knivskarp afvejning af fordele og ulemper. Det er et klassisk politisk dilemma. Vi er valgt til at træffe beslutninger. Det mener jeg, politikere skal gøre - og så i øvrigt tage ansvar for beslutningerne. For så vidt angår anlæg af en 400 KV-ledning tæt på Laugesens Have gælder præcis det samme forhold. Jeg er personlig berørt af projektet al den stund, at min bolig kan blive eksproprieret. Jeg er derfor inhabil i sagen - og må ikke deltage i den politiske behandling af sagen. Det beklager jeg. Men det er vel rimeligt, at politikere afholder sig fra at behandle sager, som de kan have personlige interesser i? Jeg er ansat som leder af Laugesens Have. Her er det min opgave at forsvare de forretningsmæssige interesser på stedet. Laugesens Have og jeg selv forventer at blive behandlet med samme rettigheder og pligter som alle andre borgere eller virksomheder. I den forbindelse vil jeg understrege, at Laugesens Have og jeg må tage de heraf følgende konsekvenser. Det er min mening. Jeg har aldrig sagt andet.

Annonce