Annonce
Ringkøbing

Atletik-Torben har sparket gang i Ligasport.dk igen

Torben Elmertoft er en travl mand, der ud over jobbet som SOSU-vikar også driver netbutikken ligasport.dk. Arkivfoto.

Torben Elmertoft har reetableret sin webshop, ligasport.dk, og håber at ramme en bred målgruppe

RINGKØBING: Til daglig arbejder Torben Elmertoft for et vikarbureau inden for social- og sundhedsområdet.

Men blandt hans mange andre aktiviteter - han er blandt andet også atletiktræner i RIF - er også netbutikken ligasport.dk

Han startede den for flere år siden sammen med sin nu afdøde far Bjarne Elmertoft.

Men nu er webshoppen blevet redesignet og søsat på ny i en ny skikkelse.

Ligasport.dk er dog ikke kun en butik for sportsudøvere, understreger Torben Elmertoft.

- Vi har et stort udvalg i fritidsbeklædning, profilbeklædning, sportsbeklædning, tasker og så videre, siger han.

- Og vi henvender os både til private, firmaer, klubber, skoler og efterskoler, tilføjer han.

En specialitet er pigsko; de kan godt være lidt svære at få fat i, men med sin funktion som atletiktræner, har Torben Elmertoft længe haft dem med i det sortiment, han udbyder.

Men hvilke mærker sælger han?

- Der er mærker som ID/Geyser fra Danmark, Grand Sport fra Thailand, Do-Win fra Kina, og som noget nyt har jeg fået Max Sport fra Italien med i shoppen, siger Torben Elmertoft.

Butikken driver han fra adressen i Ringkøbing, og lageret har han forskellige steder i byen.

- Da jeg arbejder som vikar, har jeg fri ind imellem, og så kan jeg bruge tiden til at tage imod ordrer, pakke varer og sende dem. Der er også andre, der hjælper mig, siger han.

Indtil videre er ligasport.dk "kun" en bibeskæftigelse og fritidsinteresse for Torben Elmertoft.

- Men det kunne bestemt være sjovt, hvis den voksede sig større, siger han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

Annonce