Annonce
Hvide Sande

Afvist: Byrådet siger nej til Lennart Qvists forslag om alternativt Vesterhav Syd-høringssvar

Løsgængeren Lennart Qvist fik ikke opbakning til sit forslag om et ekstra høringssvar. Arkivfoto
Det lykkedes ikke for løsgængeren Lennart Qvist at overbevise sine byrådskolleger om at gå sammen om endnu et høringssvar med krav om at flytte de kystnære møller endnu længere ud.

Ringkøbing-Skjern: Sagen om placeringen af den kommende Vesterhav Syd-vindmøllepark mellem Søndervig og Hvide Sande er fortsat et varmt politisk emne i byrådet.

Godt en måned efter den officielle høringsfrist udløb, var sagen endnu en gang på dagsordenen. Løsgængeren Lennart Qvist er nemlig så utilfreds med det høringssvar, som borgmesteren og et flertal i økonomiudvalget står bag, at han foreslår en alternativ udgave fra hele byrådet.

- Det er et uambitiøst høringssvar og sender et signal om, at vi er fuldt ud tilfredse med, at møllerne bliver flyttet ud på 10 kilometer. Men er det, dét vi ønsker. Jeg mener ikke, vi skal sætte begrænsningerne, sagde Qvist på byrådsmødet.

Han fik dog ikke andre stemmer for forslaget end sin egen.

Borgmester Hans Østergaard (V) fastslog, at han er tilfreds med, at Vattenfall har tilkendegivet, at man er parat til at flytte møllerne så tæt på projektets ydergrænse ved 10 kilometer som muligt, og at det ikke er "seriøst" at kræve mere i forbindelse med høringen forud for udarbejdelsen af en ny VVM-redegørelse.

- Jeg havde nær sagt, at det er som at række fanden en lillefinger, og så tager han hele armen, lød det fra borgmesteren.

Sikkert er det dog, at byrådet er splittet i spørgsmålet om, hvad der burde have stået i det kommunale høringssvar. Således har Lennart Qvist, Fjordlistens Jesper Lærke og SF's Niels Rasmussen sendt deres egne høringssvar, hvor de foreslog at placere den kommende vindmøllepark længere ude på havet.

Det samme har Gitte Kjeldsen (V) og partifællen Lise Juhl Hansen gjort. De beder om, at der bliver taget hensyn til naturen, lokalbefolkningen og erhvervslivet - og det betyder, at møllerne skal ud på mindst 20 kilometer.

I alt har 115 borgere, foreninger og politikere sendt deres høringssvar til Energistyrelsen. Hovedparten af dem foreslår møllerne flyttet så langt ud på havet som muligt og gerne ud til en kommende havmøllepark.

Det vil dog kræve, at det kystnære mølleprojekt bliver helt droppet, og at der bliver gennemført et nyt udbud - en løsning Christiansborg-politikere på stribe har afvist flere gange.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Læserbrev

Politisk opbakning til Sommerfuglen skyldes stedets kvaliteter

Læserbrev: Sommerfuglen er kommunes nye fritidstilbud til børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Kongstanken er at have ét lokalt fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet i stedet for at benytte aflastningspladser på forskellige institutioner i egen og andre kommuner. Jeg er citeret i Dagbladet søndag for at sige, at den politiske opbakning til Sommerfuglen skyldes behovet for at få stedet fyldt op. Det er en udtalelse, der taget ud af en sammenhæng. Den politiske opbakning til Sommerfuglen hænger helt og aldeles sammen med tilbuddets kvaliteter. Børn med funktionsnedsættelser har svært ved at finde fritidsaktiviteter, der kan rumme deres udfordringer, og det begrænser muligheden for at knytte venskaber. Børnene på Sommerfuglen går typisk på specialskole, og det betyder, at de fleste går i skole og skaber relationer uden for deres nærmiljø. Med Sommerfuglen prioriterer vi, helt i tråd med børne- og familiepolitikken, at give børn og unge med særlige behov mulighed for at dyrke fritidsinteresser og danne trygge og nære relationer med andre børn i kommunen. Relationer de kan bygge videre på gennem deres opvækst, så Sommerfuglen bidrager til ambitionen om at skabe gode overgange fra børneområdet til voksenområdet. Politisk har vi besluttet, at Sommerfuglen som udgangspunkt er kommunens tilbud, med mindre der er faglige begrundelser for noget andet. Det har vi, fordi det er et godt tilbud, og fordi målsætningen om at skabe relationer mellem børn og unge på tværs af kommunen fordrer, at de er sammen. Jeg forstår godt, at det kan være en stor mundfuld for børn, unge og forældre at skulle flytte fra et sted, de kender og er glade for. Men jeg ved også, at de børn og unge, der er begyndt i Sommerfuglen, er glade for og trygge ved det. Der er foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt hvert enkelt barns behov kan rummes i Sommerfuglen. I de tilfælde hvor det modsatte er konklusionen, er der fortsat et alternativt tilbud. Jeg forstår også godt, at de institutioner, kommunen hidtil har købt pladser hos, er kede af at miste børn. Men i denne sammenhæng er vores opgave som kommune først og fremmest at give børn og unge med særlige behov de samme muligheder, som andre børn og unge i kommunen. Det er klart, at dialogen med de berørte familier og institutioner skal foregå på en god og respektfuld måde. Når vi hører, at det ikke er oplevelsen alle steder, er der naturligvis grund til at vurdere, om vi kunne have gjort det anderledes. Det er i øvrigt helt almindelig praksis.

Annonce