x
Annonce
Livsstil

Advokaten: Kan jeg give afgiftsfrie gaver til min svigersøns børn?

Illustration: Julie Gry Sveistrup

? Kære Monica Kromann - vores datter har to børn, og er gift med en mand med to børn, som dermed er min datters stedbørn. Børnene er ikke adopteret af min datter.

Vi betragter alle fire børn som vores børnebørn. Vores svigersøns og datters ældste piger skal begge konfirmeres i år, og vi ønsker derfor at give dem en pengegave på 15.000 kr. hver.

Min svigersøns børn er, så vidt vi kan læse os frem til, ikke juridisk arveberettiget på lige fod med min datters børn. Betyder det, at vi ikke kan give min svigersøns børn pengegaver uden afgift?

Med venlig hilsen Kaj

Annonce

! Kære Kaj - tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Såfremt I ikke har oprettet et testamente, er det arvereglerne i arveloven, der er gældende. Arveloven er bygget op med udgangspunkt i såkaldte arveklasser, som kan forstås som en prioriteret rækkefølge af arvinger.

De familiemedlemmer, der tilhører arveklasse 1, vil således have førsteprioritet til arven. Første arveklasse består af ægtefæller og såkaldte livsarvinger. Livsarvinger er børn, børnebørn og oldebørn. Selv om I betragter din svigersøns børn som jeres børnebørn, så er børnene ikke arveberettiget efter jer efter arveloven.

Du har altså ret i, at din svigersøns børn ikke er arveberettiget efter dig og din hustru.

Såfremt du efterlader dig din hustru og din datter (og eventuelle andre børn), vil arven deles sådan, at halvdelen af arven går til din ægtefælle, og den anden halvdel skal deles lige mellem dine børn.

Kun i tilfælde af, at din datter afgår ved døden før dig, vil din datters børn træde i hendes sted og arve indbyrdes lige, jf. arvelovens § 1, stk. 2.

Såfremt I ønsker at begunstige jeres datters børn og jeres svigersøns børn, bør I altså overveje at oprette et testamente.

I et testamente kan I testere over jeres friarv, som udgør tre fjerdedel af jeres formue, og – såfremt I har ønsker herom – kan I således igennem oprettelse af et testamente begunstige jeres børnebørn og jeres svigersøns børn.

I forhold til dit spørgsmål om afgiftsfrie gaver kan der gives afgiftsfrie gaver til børn, børnebørn, forældre, stedforældre og stedbørn. I kan derfor uden problemer give 15.000 kr. i pengegave til jeres datters barn uden afgift.

Din svigersøns datter er derimod ikke omfattet af reglen om afgiftsfrie gaver. Udgangspunktet er derfor, at I ikke kan give jeres svigersøns børn afgiftsfrie gaver.

Det er dog ikke alle pengegaver, der skal betales afgift af. Almindelige lejlighedsgaver som f.eks. gaver til jul, fødselsdag, konfirmation med videre af beskeden værdi er afgiftsfrie.

I vurderingen af, om der skal betales skat af pengegaven, vil Skat se på størrelsen af gaven i forhold til relationen mellem gavegiver og gavemodtager. I tidligere sager har Skat fundet, at 5.000 kr. er det maksimale skattefrie beløb, der kan gives gaver for.

Det er derfor min vurdering, at konfirmanden skal betale skat af pengegaven på 15.000 kr.

Afslutningsvist vil jeg bemærke, at I har mulighed for at give afgiftsfrie gaver til jeres svigersøn på op til 23.500 kr. i 2020.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i familie- og arveret.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Med venlig hilsen

Monica Kromann, advokat (H)

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Unfair at A-kassemedlemmer behandles dårligere end selvstændige

Læserbrev: I kølvandet på coronavirussen har regeringen og Folketinget handlet effektivt: Den ene hjælpepakke har afløst den anden. I 3F er vi særligt glade for trepartsaftalen, der sikrer mange lønmodtagere deres job. Desværre melder mange nye sig hele tiden ledige. De ikke-forsikrede selvstændige har allerede fået deres hjælpepakke. Nu har vi også brug for en, der sikrer de forsikrede lønmodtagere en bedre dagpengesats. Siden statsminister Mette Frederiksen valgte at lukke Danmark ned, er der kommet 79 ekstra ledige i 3F Ringkøbing-Skjerns A-kasse. Det svarer til en stigning på 26,2 procent! Det er 79 lønmodtagere, der går væsentligt ned i indtægt som følge af coronapandemien. De lønmodtagere har krav på den samme beskyttelse som selvstændige, der er ramt af krisen. De selvstændige kan få en understøttelse på op til 23.000 kroner om måneden. Sådan skal det være. Desværre kan forsikrede medlemmer af 3F og andre A-kasser højst få ca. 19.000 kroner, som er den maksimale dagpengesats. Det er unfair, at medlemmer der solidarisk hver måned indbetaler til en A-kasse for at sikre sig mod løntab, får mindre end dem, der ikke betaler. Derfor bør der indføres et tillæg til de forsikrede lønmodtagere. Helt konkret skal satsen stige med en tredjedel af det nuværende beløb, hvilket betyder, at forsikrede vil få en sats på ca. 25.000. Højreorienterede debattører fra bl.a. Cepos har kritiseret forslaget, fordi de mener, at det vil være svært at rulle tilbage og giver et incitament til at gå arbejdsløs. Det giver ingen mening, fordi forslaget kun er målrettet coronakrisen og arbejdsløsheden er uforskyldt. Desuden kender jeg ikke nogen af mine medlemmer, der har lyst til at gå arbejdsløse. Ligesom de selvstændige, der har tabt deres livsgrundlag, ønsker ledige 3F’ere også kun at vende tilbage til deres arbejde. Ingen skal gå fra hus og hjem som følge af denne krise. Den øgede sats vil samtidig sikre, at efterspørgslen øges. Vi skal stå sammen i den svære situation. Derfor skal de ledige lønmodtagere også have ekstra hjælp!

Ringkøbing-Skjern

Fra frontlinjen: Restriktioner betyder kreative metoder - baby vejet på køkkenvægt

Annonce