x
Annonce
Livsstil

Advokaten: Kan børn blive anbragt uden for hjemmet som følge af forældrenes skilsmissekonflikter?

Illustration: Julie Gry Sveistrup

? Kære Monica Kromann - jeg læste i Jyllands-Posten den 2. februar, at i fire af landets 10 største kommuner har sagsbehandlere valgt at anbringe børn uden for hjemmet, fordi de mistrives som følge af forældrenes skilsmissekonflikter.

Jeg blev derfor nysgerrig på reglerne omkring anbringelse af børn uden for hjemmet. Kan det virkelig passe, at børn bliver anbragt, fordi forældrene er i konflikt?

Jeg håber, at du kan gøre mig klogere på dette juridiske emne.

Med venlig hilsen

Lone

Annonce

! Kære Lone - tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Et barn tvangsfjernes, når myndighederne vurderer, at barnet tager skade af at blive ved sine forældre. Det kan typisk være, hvis forældrene er voldelige, alvorligt psykisk syge eller misbrugere.

I den artikel, som du henviser til, fremgår det, at i fire af landets 10 største kommuner – Aalborg, Odense, Vejle og Silkeborg – er der sager om tvangsfjernelse af børn som følge af forældrenes langvarige skilsmissekonflikter. Disse sager handler ikke om vold eller overgreb, men om at forældrenes konflikter er så voldsomme, at børnene kommer i mistrivsel.

Når forældrenes skilsmissekonflikter er langvarige og voldsomme, og forældrene ikke kan samarbejde, kan det altså i de værste tilfælde føre til, at kommunen vælger at anbringe barnet uden for hjemmet. Anbringelsen af børn i disse tilfælde sker for at beskytte børnene og skabe mere rolige vilkår for dem.

En anbringelse uden for hjemmet indebærer, at et barn i en periode bor på en institution eller hos en plejefamilie i stedet for hos sine forældre. Juridisk set er der tale om en anbringelse uden for hjemmet, når kommunen har været involveret i beslutningen om, at barnet skal væk fra hjemmet.

Anbringelse uden for hjemmet kan både ske med og uden samtykke fra forældrene og den unge, der er fyldt 15 år.

De fleste anbringelser uden for hjemmet foregår med forældremyndighedsindehaverens samtykke. Disse kaldes derfor for frivillige anbringelser og er reguleret i lov om social service § 52, stk. 3, nr. 7.

Hvis der er tale om en ung over 15 år, skal den unge også give samtykke til anbringelsen uden for hjemmet, jf. lov om social service § 52, stk. 1.

Et barn kan dog som nævnt også blive tvangsfjernet uden forældrenes samtykke. Disse anbringelser kaldes tvangsanbringelser og er regulereret i lov om social service § 58, stk. 1.

Efter denne bestemmelse kan et barn kun anbringes uden for hjemmet uden samtykke, hvis der er åbenbar risiko for, at barnets sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af utilstrækkelig omsorg eller behandling, overgreb, misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder eller adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet.

Ved tvangsanbringelser, hvor forældremyndighedsindehaveren ikke samtykker, skal kommunens børne- og ungeudvalg med en dommer for bordenden godkende beslutningen.

Inden der træffes beslutning om en anbringelse uden for hjemmet, skal der finde en samtale sted med barnet for at afdække barnets holdning til en mulig anbringelse.

Svaret på dit spørgsmål er altså, at ja, børn kan blive anbragt uden for hjemmet som følge af højt konfliktniveau mellem forældrene ved skilsmisse, såfremt kommunens børne- og ungeudvalg vurderer, at det er til barnets bedste.

Der er ingen tvivl om, at anbringelse uden for hjemmet er en indgribende beslutning. Både forældrene og børn og unge, der er fyldt 12 år, har derfor ret til gratis advokatbistand under behandlingen af sager om anbringelse uden samtykke. Forældrene og børn og unge, der er fyldt 12 år, kan desuden klage over børn- og ungeudvalgets afgørelse til Ankestyrelsen.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie- og arveretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse

Med venlig hilsen

Monica Kromann, advokat (H)

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Alt udsolgt midt i corona-hjemsøgelsen

Dagens gode lokale erhvervsnyhed i går var, at Lalandia nu har solgt samtlige 440 feriehuse i den kommende feriepark i Søndervig. Nogle af os husker sikkert, hvordan de første ferieparkplaner i Søndervig blev stoppet af finanskrisen i 2008, og det tog årevis og et gigantisk benarbejde fra projektmager Keld Hansens side at få pustet nyt liv i projektet igen. Sådan ser det heldigvis ikke ud til at ende denne gang. Ingen af os ved, hvor landet lander økonomisk, når corona-krisen engang er slut; sjovt bliver det ikke, så meget er sikkert. Men folk har altså ikke mistet modet til at investere i feriehusprojektet i Søndervig, og det er positivt af flere grunde. For det første er det med til at sikre, at projektet bliver gennemført, og det er endnu vigtigere, end det var før coronakrisen; det vil tilføre turismen i vort område et kvalitetsløft, vi får brug for i efter-corona-verdenen. Lalandia vil være endnu en grund til at vælge at tage på ferie i vort område frem for andre steder. For det andet bidrager Lalandia-byggeriet og de investeringer i infrastrukturen i området, som det medfører, til at skabe aktivitet i lokalsamfundet, både i byggefasen og i den efterfølgende driftsfase. Det er vigtigt, for vi må regne med, at arbejdsløsheden stiger voldsomt, i alt fald i en periode, og derfor har vi brug for alle de arbejdspladser, vi kan skaffe. For det tredje - og det er ikke det mindst vigtige - vil synet af, at der sker noget, at der er gang i byggeaktiviteterne, være med til at løfte optimismen og troen på, at samfundet ikke er kastet ned i en afgrundsdyb depression. Noget af det mest nedslående ved finanskrisen i 2008 var netop, at alt i en periode gik i stå. Der er ingen grund til at besmykke virkeligheden. Lige nu står vi midt i den værste krise, økonomisk og sundhedsmæssigt, nogen af os kan huske. Hvordan verden ser ud på den anden side af tunnellen, ved vi selvsagt ikke. Derfor er det også så vigtigt at glæde sig over det, der trods alt peger hen imod fremtidig vækst og udvikling i vort område. Hvem ved - måske god plads og masser af frisk luft fremover vil være et af de bedste turistmæssige salgsargumenter. Det kan vi alt fald byde på her i Naturens Rige.

Ringkøbing

Mor til fire: - Det er op til mig at vælge, om jeg sender mine børn afsted

Annonce