Annonce
Ringkøbing-Skjern

Advokat presser på for svar i årelang strid: Kan tage en drejning

Selv om kommunen ved årsskiftet bremsede udlejningen af poolhuset på Bankvej 6 i Vedersø Klit, åbner loven nu for, at det kan udlejes 100 dage om året. Arkivfoto
En lovændring giver mulighed for at udleje helårsboliger 100 dage om året. Nu presser advokat på for et svar hos kommunen om poolhus i Vedersø Klit.

Vedersø Klit: Den årelange strid mellem kommunen og ejeren af Bankvej 6 i Vedersø Klit kan meget vel tage en ny drejning, så det bliver muligt at udleje det store poolhus 100 dage om året.

Ringkøbing-Skjern Kommune har i flere forsøg forsøgt at stoppe den intensive udlejning af Bankvej 6, som har status som helårsbolig med begrundelsen, at udlejning af helårsboliger på korttidsbasis er ulovlig.

Ejeren Leif Kristensen har som modtræk søgt at få ændret husets status til sommerhus, men har fået nej af kommunen, der udsteder et paragraf 14-forbud og vil lave en lokalplan kun gældende for Bankvej 6. Lokalplanen skal fastslå, at sommerhuse maksimalt må være 120 kvadratmeter, hvilket vil dømme det 407 kvadratmeter store poolhus helt ude.

Nu tyder det på, at kommunens bestræbelser er delvis forgæves. Leif Kristensens advokat har nemlig fundet en paragraf i loven, der giver mulighed for at udleje Bankvej 6 i op til 100 dage om året.

Leif Kristensen er glad for den nye åbning.

- Så kan jeg leje huset ud hver weekend, og det er da bedre end ingenting, siger han.

I et brev den 8. juli gør advokat Keld Frederiksen kommunen opmærksom på, at der er sket en ændring i Loven om sommerhuse og udlejning af egen helårsbolig til ferie- og fritidsformål.

- Denne lovændring giver som bekendt ejeren mulighed for at udleje sin helårsbolig i op til 100 dage pr. kalenderår, forklarer han kommunen.

Hidtil har helårsboliger måttet udlejes 70 dage om året. For at få lov til udlejning 100 dage om året, skal byrådet imidlertid godkende det.

Advokat Keld Frederiksen beder derfor kommune bekræfte, at ”min klient kan foretage udlejning af Bankvej 6 til ferie- og fritidsformål, og at Kommunalbestyrelsen tiltræder, at dette kan ske i 100 dage pr. kalenderår, jf. § 6 i loven”.

Annonce

Krav om erstatning

Leif Kristensen blev med en afgørelse i Planklagenævnet, der gav kommunen ret, tvunget til at stoppe udlejning af Bankvej 6 pr. 1. januar i år. Men Leif Kristensen har ifølge loven stadig ret til at leje huset ud 70 dage årligt. Derfor var kommunens diktat om at stoppe udlejningen forkert, hvilket kan føre til et erstatningskrav.

- Kommunen har været skyld i, at min klient har måttet annullere foretagne bookinger i 2019, og at min klient måske ikke kan nå at foretage de lovlige bookinger i den resterende del af år 2019, hvorfor der tages forbehold om at fremsætte krav i denne forbindelse.

John G. Christensen (S), formand for teknik- og miljøudvalget, fortæller, at han er blevet orienteret om henvendelsen fra advokaten og kravet om at få lov at udleje Bankvej 6 100 dage årligt.

- Jeg ved, de har bedt om det, og udvalget er orienteret om reglerne. Vi har endnu ikke behandlet spørgsmålet om, hvorvidt han kan få lov at udleje det 100 dage, siger udvalgsformanden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Beklageligt men vigtigt: Danmarks Naturfredningsforening demonstrerer ikke sin magt

Læserbrev: I Dagbladet lørdag den 22. februar bliver Danmarks Naturfredningsforening beskyldt for at demonstrere sin magt af en vred Leif K. Christensen. Til det er der kun at sige, at DN ikke har magt til bestemme noget som helst. Det har myndighederne, og sådan skal det være i en liberal demokratisk retsstat som den danske. DN har derimod som frivillig NGO ret til på lige fod med andre frivillige i civilsamfundet at bidrage til, at borgere og myndigheder sørger for at passe så godt som muligt på miljøet og den natur, som er vores fælles værdier. Men DN bestemmer ikke, om disse værdier bliver beskyttet eller ødelagt. Det er den enkelte borgers, grundejers og myndighedernes ansvar. Hvorfor rette sin vrede mod DN, når problemerne skyldes lovgivning, som Folketinget finder nødvendig, og myndighedernes administration af de givne lovbestemmelser? Hvorfor ikke sætte pris på, at der en frivillig organisation, som holder øje med kommunens administration af lovgivningen og støtter borgere, som med rette gør opmærksom på mulige ulovligheder? Årsagen til vreden er, at kommunens dispensationer til sommerhusbyggeri på nogle beskyttede heder på Holmsland Klit er blevet påklaget af DN til det statslige klagenævn. Det har DN gjort, fordi der er rejst tvivl, om kommunen har handlet korrekt i forhold til lovgivningen om beskyttelse af heder og andre naturarealer, og fordi det er vigtigt at få afklaret ved en statslig myndighed, om det er tilfældet. Om kommunen har handlet korrekt eller ej, det ikke er noget, DN skal bestemme. Det gør klagenævnet ud fra vurderinger af lovbestemmelserne og intentionerne bag disse. Det er ikke et spørgsmål om juristeri, men om, at vi bor i en retsstat, hvor også kommunen skal følge lovgivningen. Hvis DN havde undladt at påklage disse prøvesager, ville det have været DN, der bestemte, at kommunen havde handlet korrekt og kunne fortsætte med at give dispensationer til byggeri på beskyttede heder. Det er ikke op til interesseorganisationer at afgøre den slags, men en statslig opgave. Problemerne er opstået, fordi staten for cirka 50 år siden fastlagde, hvor der ikke kunne bygges sommerhuse på Holmsland Klit, og hvor der ville være mulighed for at udlægge sommerhusområder gennem vedtagelse af lokalplaner. Nogle år senere vedtog Folketinget imidlertid lovbestemmelser, som blandt andet beskytter klitheder og klitter mod f.eks. økonomisk udnyttelse til landbrug, byggeri og anlæg, bl.a. fordi Danmark på europæisk plan har et særligt ansvar overfor disse naturområder. Dog er der mulighed for myndighederne til ”i særlige tilfælde at gøre undtagelser fra bestemmelserne”, for eksempel ved at give dispensation til ændringer på vilkår om, at der tages særlige naturhensyn eller andet steds omlægges landbrugsjord til natur. Disse lovbestemmelser kom også til at gælde alle områder på Holmsland Klit, som ikke var udlagt til sommerhusområde i bygningsvedtægt eller med en lokalplan. Kommunen vedtager alligevel i de efterfølgende år en række lokalplaner, som udlægger beskyttede klitheder og klitter til sommerhusbebyggelse. Kommunen mener ikke, at der skal gives dispensation fra naturbeskyttelsen til byggeri og giver derfor i årene efter et stort antal almindelige byggetilladelser til nye sommerhuse, tilbygninger med videre - også selvom der i nogle af lokalplanerne står, at ansøgninger skal behandles i forhold til naturbeskyttelsen af heder og klitter. Hvis det statslige klagenævn afgør, at det er i overensstemmelse med lovgivningen at give tilladelse til byggeri på beskyttede heder og dispensationer fra beskyttelsen af klitheder, så tager DN det til efterretning. Kommunen kan så give byggetilladelser og eventuelt dispensationer på de arealer i lokalplanerne, som ikke er bebygget, og til tilbygninger, skure og lignende under hensyntagen til naturværdierne og på særlige vilkår. Hvis klagenævnet beslutter, at det er i strid med lovgivningen at give tilladelser til byggeri på beskyttede heder, så er det et problem for kommunen, som i så fald har givet mange ulovlige byggetilladelser og givet mange grundejere forventninger om at kunne bygge i henhold til de kommunale lokalplaner. Kommunen burde i så fald have undladt at vedtage lokalplaner, som omfatter byggeri på beskyttede heder, og staten burde have meddelt kommunen, at der i almindelighed ikke kan gives dispensation fra naturbeskyttelsen af klitheder og andre naturarealer. Under alle omstændigheder er det ikke DN, der er årsag til problemerne. DN er først i 2019 blevet bekendt med situationen, fordi kommunen i mange år ikke har dispenseret fra beskyttelsen af hederne til byggeri med videre, og først nu i år fremsender konkrete dispensationer på grund af den tvivl, der er rejst om kommunens administration. DN har derfor set sig nødsaget til at påklage nogle af kommunens afgørelser til klagenævnet for at få afgjort, hvad der er korrekt administration af lovgivningen – ikke for at demonstrere magt. DN påklager meget få kommunale afgørelser om året og får medhold i langt de fleste ved klagenævnet. Det er beklageligt, at nogle få bygherrer på Holmsland Klit må vente nogle måneder på klagenævnets afgørelse, men det er vigtigt at få afklaret de væsentlige problemer en gang for alle.

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Ørskov: Jeg ville gerne have vidst, at min mor havde fået tilbudt jobbet

Ringkøbing

Tre gymnasier søger alle en ny rektor: - Vi er selvfølgelig i en konkurrencesituation

Annonce