Hvide Sande

Adgang til etageboliger via privat fællesvej

Vejen buer langs etageboligerne, hvilket vanskeliggør oversigtsforholdene. Den nordlige udkørsel er dog den, der giver det bedste overblik.

Teknik- og miljøudvalget vil lade adgang til Nørregade ske ad eksisterende privat fællesvej mellem ejendommene Nørregade 32 og 34.

HVIDE SANDE: Politikerne i teknik- og miljøudvalget har nu fastlagt, hvordan vejadgangen bliver til de kommende tre etagehuse med i alt 18 boliger ud til Nørregade.

Valgt faldt på en nordlig udkørsel ad den eksisterende private fællesvej mellem ejendommene Nørregade 32 og 34.

Allerede på mødet den 25. september besluttede teknik- og miljøudvalget, at vejadgangen til de nye boliger skal foregå til og fra Nørregade og ikke - som der også var forslag om - via Tyskerhavnen.

På teknik- og miljøudvalgets møde tirsdag skulle politikerne tage stilling til tre muligheder for udkørsel fra lokalplanområdet:

- En nordlig udkørsel ad den eksisterende private fællesvej mellem ejendommene Nørregade 32 og 34.

- En sydlig udkørsel mellem ejendommene Nørregade 22 og 24.

- Og en udkørsel midt i området mellem lokalplanområdets planlagte bygninger.

Administrationen pegede i udvalgets dagsorden på, at generelt set er den største udfordring udkørsel fra lokalplanområdet, da Nørregade slår et sving, og udkørende trafikanter befinder sig på indersiden af en bue; det gør det svært at sikre tilfredsstillende oversigtsforhold.

Administrationen anbefalede den nordlige udkørsel, da oversigtsforholdene ved denne løsning er bedre end ved de to andre modeller, og den anbefaling fulgte politikerne.

- Vi understregede dog, at man skal tilpasse byggelinjerne, så der bliver tilstrækkelig plads til indkørslen, siger udvalgsformand John G. Christensen.

Lokalplanforslaget bliver nu tilpasset den nye beslutning, og derefter vil det kunne endelig vedtages, når det har været fremlagt for offentligheden i otte uger.

Det er her mellem nummer 32 og 34, der skal etableres ind- og udkørsel fra det nye boligområde.
0/0
Hvide Sande

Festival, frivillige og fed musik: Og festen forsætter hele lørdagen

Hvide Sande

Waterz lægger fra land med ny hjemmeside

Hvide Sande

Klar til strandrace på fede cykler: 120 deltagere kan få en vild oplevelse

Hvide Sande

En sørgelig og fantastisk verden udstilles i kunstnerboligen

Kultur

Danmarks største havefest opgraderer oplevelsen: Det ser lovende ud

Hvide Sande

Skibsværft bygger ny hal til større fartøjer: Ansatte slipper for kulde og regn

112

Mobiltelefon stjålet fra bord

Erhverv

Borgmesteren: Vi er helt bevidste om de trafikale udfordringer - og vi gør noget ved dem!