Annonce
Skjern

400 skoleelever på Kirkeskolen i Skjern fejrede sig selv

Kirkeskolen har fået nyt logo. PR foto
Man kunne ikke rigtig se solen på himlen, men lyset skinnede i alle elevernes øjne, da der fredag 16. august var trivselsdag på Kirkeskolen i Skjern.

Skjern: Kirkeskolen fejrede fredag skolens fire værdier: Faglighed, fællesskab, respekt og nytænkning – og særligt fællesskab var i højsædet. Alle elever og al personale var sammen om at skabe rammer og indhold på en usædvanlig fredag, hvor de kendte vaner og rutiner blev sprængt, og alle elever samarbejdede inden for mangeartede discipliner som for eksempel gummistøvlekast, Kims leg, Megafodbold, Flyt-en-tæppeflis, Mælkekasse-løb, Hula-hop-3-på-stribe, Ski-gang, Lego-byg og Flyt-vand.

- Vi er stolte af vores skole og de værdier, vi står sammen om. Det vil vi gerne vise både hinanden og verden, og derfor fejrer vi fællesskabet og sammenholdet på vores skole. Det gør vi ikke bare i dag, men året rundt – men i dag er det lige lidt ekstra, fortæller skoleleder Dorthe Munck Jensen i en pressemeddelelse.

400 elever, der skulle finde ud i 40 hold på tværs af alle klasser, kunne lyde som kaos, men på Kirkeskolen har de prøvet sådanne fælles-dage før. De store elever på alle hold påtog sig hjemmevant rollen som voksen, og sørgede for at holde øje, holde i hånd og holde styr på alle – og det fungerede. På en stor skole som Kirkeskolen kan man ikke kende hinanden alle sammen, men i går kendte alle lidt flere end de plejer, for gennem samarbejde og sammenhold skabte eleverne sammen nye relationer og nye venskaber opstod – helt i fællesskabets ånd.

Annonce
Der blev konkurreret på livet løs ved trivselsdagen på Kirkeskolen. PR foto

Nyt logo

Hele formiddagen var sat af til samarbejdsøvelser for grupperne, og efter frokost ventede en udfordring, som skulle løses af alle elever i fællesskab – Flyt en lastbil. Der blev givet plads til alle ved tovet, og lastbilen rykkede sig langsomt men sikkert. Belønningen lod sig udløse i form af et besøg fra Hjem-Is bilen, der havde is med til alle.

Sidst på skoledagen afsløredes Kirkeskolens nye logo. En presenning dækkede over et stort farverigt Kirkeskole-logo, hvor både naturens rige, glæde og læring kunne ses.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Beklageligt men vigtigt: Danmarks Naturfredningsforening demonstrerer ikke sin magt

Læserbrev: I Dagbladet lørdag den 22. februar bliver Danmarks Naturfredningsforening beskyldt for at demonstrere sin magt af en vred Leif K. Christensen. Til det er der kun at sige, at DN ikke har magt til bestemme noget som helst. Det har myndighederne, og sådan skal det være i en liberal demokratisk retsstat som den danske. DN har derimod som frivillig NGO ret til på lige fod med andre frivillige i civilsamfundet at bidrage til, at borgere og myndigheder sørger for at passe så godt som muligt på miljøet og den natur, som er vores fælles værdier. Men DN bestemmer ikke, om disse værdier bliver beskyttet eller ødelagt. Det er den enkelte borgers, grundejers og myndighedernes ansvar. Hvorfor rette sin vrede mod DN, når problemerne skyldes lovgivning, som Folketinget finder nødvendig, og myndighedernes administration af de givne lovbestemmelser? Hvorfor ikke sætte pris på, at der en frivillig organisation, som holder øje med kommunens administration af lovgivningen og støtter borgere, som med rette gør opmærksom på mulige ulovligheder? Årsagen til vreden er, at kommunens dispensationer til sommerhusbyggeri på nogle beskyttede heder på Holmsland Klit er blevet påklaget af DN til det statslige klagenævn. Det har DN gjort, fordi der er rejst tvivl, om kommunen har handlet korrekt i forhold til lovgivningen om beskyttelse af heder og andre naturarealer, og fordi det er vigtigt at få afklaret ved en statslig myndighed, om det er tilfældet. Om kommunen har handlet korrekt eller ej, det ikke er noget, DN skal bestemme. Det gør klagenævnet ud fra vurderinger af lovbestemmelserne og intentionerne bag disse. Det er ikke et spørgsmål om juristeri, men om, at vi bor i en retsstat, hvor også kommunen skal følge lovgivningen. Hvis DN havde undladt at påklage disse prøvesager, ville det have været DN, der bestemte, at kommunen havde handlet korrekt og kunne fortsætte med at give dispensationer til byggeri på beskyttede heder. Det er ikke op til interesseorganisationer at afgøre den slags, men en statslig opgave. Problemerne er opstået, fordi staten for cirka 50 år siden fastlagde, hvor der ikke kunne bygges sommerhuse på Holmsland Klit, og hvor der ville være mulighed for at udlægge sommerhusområder gennem vedtagelse af lokalplaner. Nogle år senere vedtog Folketinget imidlertid lovbestemmelser, som blandt andet beskytter klitheder og klitter mod f.eks. økonomisk udnyttelse til landbrug, byggeri og anlæg, bl.a. fordi Danmark på europæisk plan har et særligt ansvar overfor disse naturområder. Dog er der mulighed for myndighederne til ”i særlige tilfælde at gøre undtagelser fra bestemmelserne”, for eksempel ved at give dispensation til ændringer på vilkår om, at der tages særlige naturhensyn eller andet steds omlægges landbrugsjord til natur. Disse lovbestemmelser kom også til at gælde alle områder på Holmsland Klit, som ikke var udlagt til sommerhusområde i bygningsvedtægt eller med en lokalplan. Kommunen vedtager alligevel i de efterfølgende år en række lokalplaner, som udlægger beskyttede klitheder og klitter til sommerhusbebyggelse. Kommunen mener ikke, at der skal gives dispensation fra naturbeskyttelsen til byggeri og giver derfor i årene efter et stort antal almindelige byggetilladelser til nye sommerhuse, tilbygninger med videre - også selvom der i nogle af lokalplanerne står, at ansøgninger skal behandles i forhold til naturbeskyttelsen af heder og klitter. Hvis det statslige klagenævn afgør, at det er i overensstemmelse med lovgivningen at give tilladelse til byggeri på beskyttede heder og dispensationer fra beskyttelsen af klitheder, så tager DN det til efterretning. Kommunen kan så give byggetilladelser og eventuelt dispensationer på de arealer i lokalplanerne, som ikke er bebygget, og til tilbygninger, skure og lignende under hensyntagen til naturværdierne og på særlige vilkår. Hvis klagenævnet beslutter, at det er i strid med lovgivningen at give tilladelser til byggeri på beskyttede heder, så er det et problem for kommunen, som i så fald har givet mange ulovlige byggetilladelser og givet mange grundejere forventninger om at kunne bygge i henhold til de kommunale lokalplaner. Kommunen burde i så fald have undladt at vedtage lokalplaner, som omfatter byggeri på beskyttede heder, og staten burde have meddelt kommunen, at der i almindelighed ikke kan gives dispensation fra naturbeskyttelsen af klitheder og andre naturarealer. Under alle omstændigheder er det ikke DN, der er årsag til problemerne. DN er først i 2019 blevet bekendt med situationen, fordi kommunen i mange år ikke har dispenseret fra beskyttelsen af hederne til byggeri med videre, og først nu i år fremsender konkrete dispensationer på grund af den tvivl, der er rejst om kommunens administration. DN har derfor set sig nødsaget til at påklage nogle af kommunens afgørelser til klagenævnet for at få afgjort, hvad der er korrekt administration af lovgivningen – ikke for at demonstrere magt. DN påklager meget få kommunale afgørelser om året og får medhold i langt de fleste ved klagenævnet. Det er beklageligt, at nogle få bygherrer på Holmsland Klit må vente nogle måneder på klagenævnets afgørelse, men det er vigtigt at få afklaret de væsentlige problemer en gang for alle.

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Ørskov: Jeg ville gerne have vidst, at min mor havde fået tilbudt jobbet

Annonce