Ringkøbing

3F-formand glæder sig over spanske fleksjob til sine medlemmer

Et foto fra Soltras montageafdeling i Leon i Spanien, hvor medarbejderne - mange med et psykisk handicap - samler ledninger til brug i bilindustrien. Foto: Soltra

Med 175 ledige fleksjobbere batter de 60 job hos Soltra ganske meget, og de hilses velkommen af 3F-formand Henning Boye Christensen.

Ringkøbing-Skjern: Ringkøbing-Skjern Kommune har omkring 175 borgere, som er godkendt til et fleksjob, men som endnu ikke har kunnet finde noget. Nyheden om, at det spanske firma Soltra slår sig ned i Ringkøbing-Skjern og vil tilbyde 60 fleksjobbere ansættelse, sætter derfor gang i optimismen. Dagbladets artikel er blevet flittigt læst, og på Facebook tagges mange personer, som måske kunne være i målgruppen til et job hos Soltra.

Fleksjob er et tilbud til personer, der på grund af en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Med 175 ledige fleksjobbere batter de 60 job hos Soltra ganske meget og hilses velkommen af 3F-formand Henning Boye Christensen. Mange af de ledige fleksjobbere er organiseret hos 3F.

- Vi kan tydeligt se, at ledige fleksjobbere har svært ved at finde arbejde. Jeg tror, det skyldes, at industrivirksomhederne har rationaliseret og effektiviseret meget og måske mener ikke at have plads disse mennesker, hvor der skal tages andre hensyn. Man kan være fleksjobber af mange grunde. Man kan for eksempel være nedslidt og kan derfor ikke klare tunge løft. Derfor er virksomhederne ikke så tilbøjelige til at ansætte dem. Virksomheder kar jo også et socialt ansvar, som de så ikke tager, siger Henning Boye Christensen.

3F-formand Henning Boye Christensen. Arkivfoto

Er ikke løntrykkere

Han bryder sig ikke om at skelne mellem fleksjobbere og almindelige medarbejdere.

- Fleksjobbere er medarbejdere som alle andre, de arbejder bare ikke så lang tid om ugen. Man er jo blevet fleksjobber af en grund. Man kan ikke dét, man tidligere kunne. Det er ingen glade for, men ordningen giver mulighed for, at man kan have et job med færre timer, og det er mange glade for. Han afviser, at virksomheder kan spekulere i at ansætte fleksjobbere i stedet for almindelige arbejdere.

- Hvis virksomheden tænker i tilskud for at få billig arbejdskraft, bakker jeg ikke op om det, men det er der heller ikke tale om ved fleksjobbere. En fleksjobber får løn af firmaet for de timer, vedkommende arbejder, og får så fleksydelse fra det offentlige. Hvis to fleksjobbere udgør en fuldtidsmedarbejder, er det den samme udgift for firmaet. Fleksjobbere er altså ikke løntrykkere, siger Henning Boye Christensen.

Sådan er lønnen skruet sammen

Aflønningen kan eksempelvis se sådan ud: En fleksjobber bliver ansat til en timeløn på 130 kroner og kan arbejde ti timer om ugen. Det giver fleksjobberen en indtægt på 5.417 kroner månedligt fra firmaet. Var fleksjobberen på fuld tid, ville indtægten være på 20.042 kroner om måneden. Det offentlige supplerer derfor op, så fleksjobberen i dette tilfælde kommer op på at tjene 20.042. Flekslønstilskuddet kan dog maksimalt være 18.260 kroner. Men guleroden er der: Jo højere timeløn og jo flere timer, jo mere tjener fleksjobberen.

Henning Boye Christensen vil følge Soltra og de mange fleksjobberes ansættelse med interesse og vil lave en overenskomst med firmaet.

Mindstelønnen i industrien er på 117 kroner.

- I dét ligger så, at parterne skal forhandle lokalt, hvor lønnen skal ligge. I industrivirksomheder er der generelt en stor lønspredning på alt fra 130 kroner til 220 kroner. 3Fs industrimedlemmer har i gennemsnit mellem 160 og 165 kroner i timen, siger formand Henning Boye Christensen.

Folk må gerne ringe

Rekrutteringen af Soltras kommende medarbejdere er lagt i hænderne på Jobcenteret og jobkonsulent Seda Dodurga Sandahl.

- Hver fleksjobber arbejder forskellige timetal, så vi regner med at skulle rekruttere 60 til 70 fleksjobbere til Soltra. Der skal ansættes folk til produktionsafdelingen, til logistikafdelingen samt til lager og kontor. Vores rekrutteringsafdeling udsøger de ledige, som kan være kandidater, så vi får lavet det rigtige match. Efterfølgende skal vi have informationsmøde med dem, om de er interesserede. Hvis de siger ja, skal de opkvalificeres, hvis de ikke har kvalifikationerne i forvejen, siger hun.

Ledige fleksjobbere kan selv skubbe på processen.

- De må meget gerne ringe til deres jobkonsulent og melde ind, hvis de er interesserede, siger Seda Dodurga Sandahl.

Soltra skal efter planen begynde montagen af komponenter til Vestas i februar.

0/0
Annonce
Forsiden netop nu
Ringkøbing-Skjern

OK til udvidede åbningstider i studenterugerne

Hvide Sande

Søndervig festede: Vi fik vist sat flueben ved det hele

Læserbrev

Defensiv taktik, hvis man vil være den bedste fritidskommune

Læserbrev: ”Hvordan bliver Ringkøbing – Skjern Kommune den bedste fritidskommune i Danmark?”. Dette var titlen på en invitation til alle foreninger fra Kultur- og Fritidsudvalget til et møde i Videbæk den 27. marts. Efterfølgende ønskede fodbold- og håndboldklubberne i RKSK et møde, der blev afholdt ultimo juni, med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget for at bidrage med deres synspunkter til emnet ”den bedste fritidskommune”, men også for at komme i dialog omkring de berammede besparelser på fritidsområdet. Fodboldklubberne undrer sig stadig over, at de som den eneste idrætsgren direkte skal bidrage med 194.000 kroner (jvf. besparelseskataloget) ”i tilskud til fodboldklubberne til aflønning af deres kridtbander”. Alle ved sikkert, hvilket stort arbejde disse ulønnede frivillige bandemedlemmer gør, for at børn og unge kan få motion og spille fodbold. De slår for eksempel kanter, rydder op, kridter baner, omlægger baner, vander, laver reparationer med mere. Men nej – de får ikke løn, men et beskedent årligt opstarts- og afslutningsarrangement som tak. Ordene "aflønning af deres kridtbander" er derfor dårlig valgt og bliver ikke bedre af, at konsekvensen for spareforslaget kan udlignes ved ”at hæve medlemskontingentet pr. medlem med 43,62 kroner.” Det viser sig kun alt for tydeligt, at nogle går med den opfattelse, at det er gratis for fodboldklubberne at passe fodboldbanerne. Herfra skal lyde en opfordring til, at kommunen laver en undersøgelse af, hvad det reelt koster fodboldklubberne i drift til for eksempel el- og vandforbrug, elattest, elpærer, traktor, kridtbander, mindre nyanskaffelser, vandingsmaskine, vedligeholdelse af rullegræs og afskrivninger på lysmaster, vandingsanlæg, traktor, græsslåmaskiner m.v. I øvrigt får klubberne kun delvis tilskud til mål, net og kridtmaskiner. Fodboldspillet er i dag en idrætsgren, der dyrkes udendørs hele året. Det bliver nu forstærket af, at indefodbold ikke er en aktivitet, der længere udløser aktivitetstilskud. Det vil også ramme hallerne på timeudlejningen. Disse ting gør næppe kommunen til den bedste fritidskommune, og det er en defensiv taktik. Vi kan jo spare os ihjel og tage gejsten fra de mange frivillige ledere og trænere i samtlige kommunens idrætsforeninger. Vi skal i stedet være offensive og følge befolkningsudviklingen med, at flere og flere dyrker idræt. Vi skal afskaffe 25 års reglen for de foreninger, der benytter vore idrætshaller. Det kan faktisk gøres gratis og dermed uden ekstra omkostninger for Kommunen. Vi skal forhøje lokaletilskuddet fra de nuværende 68 procent (= nettoudgift for foreninger p.t. 191 kroner pr. time) til f.eks. 78 procent (= nettoudgift for foreninger 131 kroner pr. time), hvilket vil animere idrætsforeningerne til at leje yderligere haltimer. Håndboldklubberne og deres frivillige får så mere tid til at tænke på andet end økonomi. Det vil – ud fra mine oplysninger – betyde en merudgift for kommunen på cirka 2.500.000 kroner, men er en god investering og er tillidsskabende for idrætshallernes daglige brugere, som dermed giver bedre økonomi forfor eksempel håndbold uden at skade hallernes økonomi, snarere tværtimod.

112

Brand hos Nordsø Fisk: Flammerne brændte hul i taget

Danmark For abonnenter

At være læge, eller ikke at være læge: Stig Gerdes og Styrelsen for Patientsikkerhed mødes i retten

Ringkøbing-Skjern

Markant udvikling: Færre kommer hjem til knuste ruder og gennemrodede skuffer

Ringkøbing IF

Endelig scorede RIF: Alligevel blev det til nul point på kontoen

Annonce