Annonce
Ringkøbing-Skjern

300 kroner mere om året: Prisen på vand og spildevand stiger

Drikkevandet - blandt andet fra Aquatarium - bliver dyrere i det nye år. Arkivfoto Jørgen Kirk.
Drikkevand bliver 50 kroner dyrere om året, og spildevandsafledning stiger med to kroner på kubikmeter. En almindelig familie vil samlet skulle betale omkring 300 kroner mere årligt.

RINGKØBING-SKJERN: Prisen på drikkevand og på afledning af spildevand stiger i 2020; for en almindelig familie med et vandforbrug på 100 kubikmeter årligt, der både modtager drikkevand fra og leverer spildevand til Ringkøbing-Skjern Forsyning, vil dette betyde en prisstigning på cirka 300 kroner årligt.

Det er udfaldet af det seneste bestyrelsesmøde i Forsyningen, hvor budgettet for 2020 blev vedtaget.

Ifølge bestyrelsesformand Helge Albertsen følger priserne de indtægtsrammer, selskabet får udstukket fra staten.

- De er et udtryk for, hvor meget den statslige reguleringsmyndighed, Forsyningsdirektoratet, mener, der skal bruges til at drive et vandselskab, siger han.

- Bestyrelsen har derfor den politik, at vi lader prisen følge indtægtsrammen, da vi ellers risikerer at skabe et investeringsefterslæb til fremtidige generationer med negative økonomiske og miljømæssige følger.

Samlet set opkræver Ringkøbing-Skjern Forsyning i 2020 knap 160 millioner kroner fordelt på 20.000 kunder.

Annonce

Kloakerings-udgifter

Indtægterne går overvejende til investeringer i områder, der skal kloakeres eller separatkloakeres og til renoveringer af gamle anlæg, så de kan holde længere. På drikkevandsområdet bruges pengene især på vandværker og ikke mindst til grundvandsbeskyttelse. Alt i alt bliver det til investeringer på over 100 millioner kroner.

- Vi har selvfølgelig en forpligtelse til at kloakere de områder, som kommunen har udpeget. Men derudover er det bestyrelsens hovedopgave at bevare de værdier, der er i selskabet og sikre en fortsat vedligeholdelse og fornyelse af for eksempel kloakker og renseanlæg. Kun på den måde kan vi sikre miljøet og i højere grad undgå opstuvninger i kældre og begrænse overløb, siger Helge Albertsen.

Ringkøbing-Skjern Forsyning renser over to millioner kubikmeter spildevand om året fra kommunens byområder, og det er en vigtig rolle, mener Helge Albertsen.

- Vandmiljøet er et af de helt store trækplastre, vi har i vores kommune. Det er både bosætning og ikke mindst milliardindtægter fra turismen, der står på spil. Det betyder, at vi i Ringkøbing-Skjern Forsyning har et kæmpe ansvar for at sikre et fortsat godt vandmiljø, der kan håndtere den miljømæssige belastning.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Erhverv

Saferoad gør byrummet sikkert

Leder For abonnenter

Samskabelse er vejen frem i rundkørslen

Vi kommer ikke uden om det … Det offentlige har ikke råd til at betale for alle de ønsker, borgerne har til forbedringer og forskønnelser af vore fælles omgivelser. Men så er det jo godt, når borgerne kan tage sagen i egen hånd … Tag bare rundkørslen i Astrup ved Femvejen lige uden for byen; af lokale kaldt "Danmarks grimmeste" af slagsen. Om det passer, vil være et oplagt emne til en rundbordsdiskussion. Men køn var den i alt fald ikke, overgroet som den var med ukrudt. Kommunen havde dog ikke pengene til at gøre noget ved den. Men så tog folk i Astrup sagen i egen hånd. En flok frivillige påtog sig opgaven med at omdanne den til "Danmarks smukkeste rundkørsel". Det skete ved, at folk lagde kræfterne sammen: Per Kjær, der driver maskinstationen, stillede maskine til rådighed. Landmand Vagn Lindy Petersen i Skjern havde noget jord til at ligge efter en staldudvidelse, som kunne bruges, så onsdag blev der flyttet 400 kubikmeter jord. Svæveflyvepladsen i Ejstrup bidrog med et træ, som Kristian Ahle selv gravede op. Nu mangler de frivillige bare at få plantet rododendron i fem farver, så er "Femvejens Andels Rundkørsel", som den - måske ikke helt mundret - er kommet til at hedde, klar til at springe ud det kommende forår i al sin glans. Det hører med til historien, at rododendronerne selvfølgelig udbydes på andele, og at anlægsgartner Ole Christensen står for indkøb af planterne. Kommunens rolle i hele historien har i dette tilfælde været lydhørhed over for de lokale ønsker, og hurtig tilladelse til, at de frivillige kunne gå i gang. I andre tilfælde ser man i stigende grad, at der er tale om egentlig samskabelse; altså at kommunen og lokalsamfundene i fællesskab bidrager til at løse opgaver, som kommunen ikke har råd til alene at løse - for eksempel etablering af cykelstier. Man kan selvfølgelig mene, at opgaverne bør betales fuldt ud af kommunen. Men ofte vil det være ensbetydende med, at de ikke løses - eller i bedste fald først om mange år - og så er det da bedre, at parterne i fælles forståelse skaber noget sammen. Ellers havde Astrup næppe været på vej til at få "Danmarks smukkeste rundkørsel".

Annonce