Annonce
Hvide Sande

100 ferieboliger rykker tættere på

Sådan kan ferieboliger i "Langsand langs vand" komme til at se ud.

"Langsand langs vand"-projektet får nu fastlagt de planlægningsmæssige rammer.

Annonce

HVIDE SANDE: Muligheden for, at et nedslidt erhvervsområde ved Langsand forvandles til 100 ferieboliger, rykker nu tættere på.

Teknik- og miljøudvalget har netop fremlagt et forslag til lokalplan for området; når det har været gennem høringsfasen og er blevet endelig godkendt af byrådet, er de planlægningsmæssige rammer på plads.

Det var Hvide Sande Havn, der i 2015 søsatte "Langsand langs vand"-projektet, der straks mødte kommunal velvilje.

Størstedelen af området er imidlertid i dag udlagt til erhvervsformål. Derfor har det været nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan for området, så det kan bruges til andet formål.

Dette arbejde har dog trukket ud, idet kommunen anmodede selskabet om at få udarbejdet en redegørelse for en række forskellige konsekvenser af at placere så stort et feriehus-projekt ved Langsand.

Derfor har selskabet måtte udarbejde en redegørelse for en række forhold, før man har kunnet skue lokalplanforslaget sammen.

"Langsand langs vand"

"Langsand langs vand" er et projekt placeret på en halvø i Ringkøbing Fjord nord for slusen, der nu er bebygget med redskabsskure for fiskeriet.Projektet omfatter 100 ferieboliger, inspireret af områdets omkringliggende bygninger og livet langs vandet.

Nærheden til vandet skabes ved at udgrave vandkanaler, der tilkobles lystbådehavnen i nord og kanaludløbet i syd ved slusehusene. Kanalernes opbygning skaber aflange halvøer, der huser projektets mange boliger.

Ferieboligerne placeres i nord-sydlig retning i varierende størrelse og materiale, så der skabes en varieret bebyggelse og en fin overgang fra slusehusene til Tyskerhavnen.

Alle boliger skal have udsyn og adgang til kanalen.

Arealet ejes af Hvide Sande Havn. Hvide Sande Service Group står for den videre udvikling af projektet.

På dette kort kan man se, hvor det er, "Langsand langs vand" skal placeres.
Annonce

"Tegner lovende"

Er grænserne for støj er overholdt - der er blandt andet en skydebane og en vindmølle inden for lokalplanområdet?

Er der luft-, lugt- og støvgener fra virksomheder i nabolaget?

Vil en feriepark gå ud over nærliggende virksomheders produktion og udvidelsesmuligheder?

Kan de fremtidige trafikforhold håndteres tilfredsstillende?

- Det har været en lang og lidt træg proces. Mange ting har skullet analyseres, og vi har brugt mange ressourcer på det, siger havnedirektør Steen Davidsen og fortsætter:

- Udfordringen ligger jo i, at "Langsand langs vand" ligger i et erhvervsområde, så der har været en række ting, vi har skullet dokumentere. Men vi har bestræbt os på at få en dialog med andre parter så tidligt i forløbet som muligt, og jeg synes, at det forslag, der nu ligger, tegner lovende.

Når lokalplanen er vedtaget, kan man gå videre med projektet. Hvad angår forretningsdelen, arbejder havnen sammen med Hvide Sande Service Group, en forening af virksomheder, der arbejder på at tiltrække aktiviteter til havnen.

Annonce

Et omfattende projekt

Steen Davidsen understreger, at det ikke er Hvide Sande Havn, der kommer til at stå for den videre udvikling af "Langsand langs vand". Her tager Hvide Sande Service Group over, og tanken er, at der skal oprettes et selskab, der lejer sig ind hos havnen.

Ender det hele, som Steen Davidsen og de øvrige initiativtagere håber, vil "Langsand langs vand" omdanne et areal, der hidtil har været bebygget med redskabsskure til fiskeriet til et attraktivt byferie-område.

Området tænkes bebygget med tre øst-vestgående kanaler, som feriehusene placeres langs med.

Feriehusene udformes som åben-lav og tæt-lav bebyggelse, og søges tilpasset den omkringliggende bebyggelse, det maritime udtryk i området og fjordkysten.

Kommunen vurderer, at "Langsand langs vand" vil "medføre en udvikling og opgradering af et nedslidt og bymidtenært område", vil give mere liv til havnen, skabe et attraktivt miljø med nærhed til vandet, og dermed understøtte turismen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Regeringen dropper lempelse af forsamlingsforbud

Annonce