Annonce
Hvide Sande

100 ferieboliger rykker tættere på

Sådan kan ferieboliger i "Langsand langs vand" komme til at se ud.

"Langsand langs vand"-projektet får nu fastlagt de planlægningsmæssige rammer.

HVIDE SANDE: Muligheden for, at et nedslidt erhvervsområde ved Langsand forvandles til 100 ferieboliger, rykker nu tættere på.

Teknik- og miljøudvalget har netop fremlagt et forslag til lokalplan for området; når det har været gennem høringsfasen og er blevet endelig godkendt af byrådet, er de planlægningsmæssige rammer på plads.

Det var Hvide Sande Havn, der i 2015 søsatte "Langsand langs vand"-projektet, der straks mødte kommunal velvilje.

Størstedelen af området er imidlertid i dag udlagt til erhvervsformål. Derfor har det været nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan for området, så det kan bruges til andet formål.

Dette arbejde har dog trukket ud, idet kommunen anmodede selskabet om at få udarbejdet en redegørelse for en række forskellige konsekvenser af at placere så stort et feriehus-projekt ved Langsand.

Derfor har selskabet måtte udarbejde en redegørelse for en række forhold, før man har kunnet skue lokalplanforslaget sammen.

Annonce

"Langsand langs vand"

"Langsand langs vand" er et projekt placeret på en halvø i Ringkøbing Fjord nord for slusen, der nu er bebygget med redskabsskure for fiskeriet.Projektet omfatter 100 ferieboliger, inspireret af områdets omkringliggende bygninger og livet langs vandet.

Nærheden til vandet skabes ved at udgrave vandkanaler, der tilkobles lystbådehavnen i nord og kanaludløbet i syd ved slusehusene. Kanalernes opbygning skaber aflange halvøer, der huser projektets mange boliger.

Ferieboligerne placeres i nord-sydlig retning i varierende størrelse og materiale, så der skabes en varieret bebyggelse og en fin overgang fra slusehusene til Tyskerhavnen.

Alle boliger skal have udsyn og adgang til kanalen.

Arealet ejes af Hvide Sande Havn. Hvide Sande Service Group står for den videre udvikling af projektet.

På dette kort kan man se, hvor det er, "Langsand langs vand" skal placeres.

"Tegner lovende"

Er grænserne for støj er overholdt - der er blandt andet en skydebane og en vindmølle inden for lokalplanområdet?

Er der luft-, lugt- og støvgener fra virksomheder i nabolaget?

Vil en feriepark gå ud over nærliggende virksomheders produktion og udvidelsesmuligheder?

Kan de fremtidige trafikforhold håndteres tilfredsstillende?

- Det har været en lang og lidt træg proces. Mange ting har skullet analyseres, og vi har brugt mange ressourcer på det, siger havnedirektør Steen Davidsen og fortsætter:

- Udfordringen ligger jo i, at "Langsand langs vand" ligger i et erhvervsområde, så der har været en række ting, vi har skullet dokumentere. Men vi har bestræbt os på at få en dialog med andre parter så tidligt i forløbet som muligt, og jeg synes, at det forslag, der nu ligger, tegner lovende.

Når lokalplanen er vedtaget, kan man gå videre med projektet. Hvad angår forretningsdelen, arbejder havnen sammen med Hvide Sande Service Group, en forening af virksomheder, der arbejder på at tiltrække aktiviteter til havnen.

Et omfattende projekt

Steen Davidsen understreger, at det ikke er Hvide Sande Havn, der kommer til at stå for den videre udvikling af "Langsand langs vand". Her tager Hvide Sande Service Group over, og tanken er, at der skal oprettes et selskab, der lejer sig ind hos havnen.

Ender det hele, som Steen Davidsen og de øvrige initiativtagere håber, vil "Langsand langs vand" omdanne et areal, der hidtil har været bebygget med redskabsskure til fiskeriet til et attraktivt byferie-område.

Området tænkes bebygget med tre øst-vestgående kanaler, som feriehusene placeres langs med.

Feriehusene udformes som åben-lav og tæt-lav bebyggelse, og søges tilpasset den omkringliggende bebyggelse, det maritime udtryk i området og fjordkysten.

Kommunen vurderer, at "Langsand langs vand" vil "medføre en udvikling og opgradering af et nedslidt og bymidtenært område", vil give mere liv til havnen, skabe et attraktivt miljø med nærhed til vandet, og dermed understøtte turismen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Samarbejde kan være en kur mod butiksdød

De findes allerede mange steder - samarbejdsaftaler. Det gælder i hvert fald i foreningslivet. Her har mange klubber og foreninger på den ene eller anden måde slået pjalterne sammen for at sikre, at der er deltagere nok på de forskellige hold, og det kan være både badminton, fodbold, gymnastik eller noget helt fjerde. Alternativet har i mange tilfælde været at lukke ned, og det med at lukke ned fører sjældent noget positivt med sig. I en helt anden boldgade kan det meget vel være, at netop et samarbejde kan give god mening - nemlig når det drejer sig om at holde liv i de lokale butikker. Butiksdøden har i årevis hærget i mange af kommunens talrige landsbyer. Som regel har de lokale kæmpet til det sidste for at holde liv i dagligvareforretningen, men alt for mange gange har de måttet kaste håndklædet i ringen, og landsbyen står uden butik. Sidste år var det Stauning, der var igennem denne proces, da Brugsen lukkede. Her endte historien heldigvis lykkeligt sidst i 2019, idet Brian Pedersen overtog forrretningen, der fortsætter som en Min Købmand. Forhåbentlig bakker de lokale op om den! Nu er det andelsbutikken i Velling, der er i klemme. For nylig sagde købmanden op, men forretningen drives dog videre af behjertede frivillige. Men det går ikke for godt med økonomien, og findes der ikke en løsning, risikerer Velling at stå uden dagligvarebutik med de konsekvenser, det får for lokalsamfundet. Det bliver alt andet lige mindre attraktivt at bo i byen, når der ikke er en butik. I tirsdags var der ekstraordinær generalforsamling om butikkens fremtid. Der var blandt de fremmødte borgere opbakning til at forsøge at drive butikken videre. Og så var der en gæst, der slog de optimistiske strenge an - købmanden fra Stauning. Efter hans mening er der bestemt baggrund for en dagligvarebutik i Velling - og han kunne godt se sig selv i et samarbejde mellem de to købmandsbutiker. Det er endnu ikke bestemt, hvad et samarbejde helt konkret skal bestå af, men det lyder fornuftigt. Skal dagligvarebutikkerne i landsbyerne overleve, må de i mange tilfælde finde utraditionelle løsninger. Det kræver dog, at kunderne bakker helhjertet op. Ellers kan det være lige meget med de gode intentioner og flotte ord på en generalforsamling.

Annonce