Annonce
Erhverv

Ærgerlig 3F-formand efter afskedigelser hos Vestas: En fyringsrunde er aldrig sjov

Henning Boye Christensen, lokalformand for 3F, ærger sig over, at Vestas skal sige farvel til 90 medarbejdere, for det vil ramme medlemer af 3F. Arkivfoto
Der er endnu ikke sat navne på de 90 Vestas-medarbejdere, der skal ud og finde et nyt job, da der ikke er arbejde til dem på Vestas' fabrik på havnen i Ringkøbing.

Ringkøbing: Selv om der ikke er sat navne på de 90 medarbejdere, der torsdag morgen blev orienteret om, at de kan se frem til at modtage en fyreseddel fra Vestas, er lokalformanden for fagforeningen 3F, Henning Boye Christensen, ikke i tvivl om, at det kommer til at gå ud over nogen af hans medlemmer.

- Alt andet lige vil der være medlemmer på 3F, der kommer til at stå på listen over de, der skal siges farvel til på havnen i Ringkøbing, siger fagforeningsformanden, der naturligvis ærger sig på medlemmernes vegne.

- Det er aldrig sjovt at stå med en opsigelse fra en arbejdsplads, man har været glad for at være på, og alle mine tanker går til dem, der bliver berørt af det her, siger Henning Boye Christensen.

3F-formanden fortæller, at når der er tale om afskedigelse af så mange, skal der indledes forhandlinger, og det bliver blandt andre 3F-medlemmernes tillidsrepræsentant på fabrikken i Ringkøbing, der skal deltage i de kommende forhandlinger om afskedigelserne.

- Vores opgave lige nu er at støtte tillidsrepræsentanten og klæde ham bedst muligt på til forhandlingerne, siger Henning Boye Christensen.

Med hensyn til den øjeblikkelige jobsituation ser det ifølge fagforeningsformanden godt ud.

- Kigger jeg på i går og i dag ser det rigtig godt ud. Det er længe siden, at vi har så få ledige, som vi har nu. Der er rigtig godt gang i den rundt omkring, og de medlemmer, vi har, der er blevet ledige kommer hurtigt i beskæftigelse igen. Når det er sagt, er 90 medarbejdere jo mange, og jeg tør ikke love, at de bliver opslugt af arbejdsmarkedet lige med det samme, siger han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

Annonce