Annonce
Læserbrev

Åbent brev til byrådet: Mere grøn energi, men frihold det åbne land for solcelleparker

Læserbrev: Byrådet må på banen med en planlægning, der fremmer klimaneutral produktion af energi, men også sikrer hensyn til borgere, bosætning, landskab, natur og produktion af fødevarer. Danmarks Naturfredningsforening henstiller til byrådet at sikre disse hensyn ved at fastlægge, at solcelleanlæg placeres på og ved eksisterende og nye bygninger – her vil være masser af plads.

Det blev vi bekræftet i ved et møde tirsdag aften på Dejbjerglund Efterskole om solcelleparker. Det blev klart, at byrådet hurtigst muligt bør udarbejde en temaplan for solcelleanlæg.

Flere hundrede hektar mellem Dejbjerg, Lem, Velling og Stauning er på tegnebrættet til nye solcelleparker. Andre steder i kommunen og i landet er der også planer om store projekter.

Energiministeriet har spillet ud med, at udbygningen af vedvarende energi skal omfatte 20.000 ha – vel i hovedsagen på dyrkede landbrugsarealer, som altså udgår af drift. Byrådet vil være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi. Pensionskasser, fonde og store virksomheder er ivrige efter investere i solcelleparker for at sikre bedre afkast på opsparinger og for at kompensere for negativ klimapåvirkning. Årsagen er blandt andet lave eller negative rentesatser og markedsføring af grønt image. Jordejere er meget interesserede, fordi investorerne er villige til at betale en leje af landbrugsjord, der er mange gange højere end fortjenesten ved landbrugsdrift.

Hvad skal byrådet da gøre? Vente og se, hvad der sker – om der kommer ansøgninger, om der kommer lokale protester, om investorers projektudviklere og entreprenører kan finde fremkommelige veje? Acceptere, at de som borgervalgte beslutningstagere ikke har nogen større indflydelse på, hvordan udviklingen kommer til at gå?

Det vil være uansvarligt. Det er byrådets forpligtigelse at planlægge udviklingen i kommunen under hensyntagen til mange forskellige formål og hensyn for at sikre samfundet den bedst mulige brug af kommunens værdier: God dyrket landbrugsjord skal forbeholdes til en fødevareproduktion, som landet og verden har brug for - landboforeningerne argumenterer for det; mindre velegnet landbrugsjord skal forbeholdes til omlægning til natur og skov, som der er stærkt brug for, for at modvirke klimaforandringer og øge landets naturværdier – natur- og miljøorganisationer argumenterer for det; det åbne land skal friholdes for anlæg og bebyggelse, som lige så godt kan placeres i tilknytning til eksisterende bygninger og byområder – solceller kan allerede nu placeres på tage og om få år med fordel på murflader; bosætningen i landdistrikterne skal tilgodeses, så borgere også vil bosætte sig uden for de større byer i landsbyer og eksisterende boliger i det åbne land.

Det er derfor vigtigt, at kommunen hurtigt gennemfører en temaplanlægning om solcelleanlæg, inden der gives tilladelse til projekter for nye større anlæg. Samfundet har brug for en hurtig omstilling til klimaneutral energiforsyning, men det er ikke ligegyldigt, hvordan og hvor det sker. Selv om omstillingen skal gå hurtigt, må der være tid til en ordentlig planlægning.

Det er under ingen omstændigheder acceptabelt at behandle sådanne projekter fra sag til sag. Konsekvenserne kan blive, at det bliver snævre økonomiske interesser, der kommer til at styre udviklingen med inddragelse af betydelige landbrugsarealer og nye store anlæg i det åbne land, som kommunen ønsker skal være Naturens Rige. Samtidig risikerer borgere og foreninger at blive gidsler og plaget af lokale konflikter, der ødelægger de vigtige sammenhold i kommunen.

Nørhede Hjortmose Solenergi. Arkivfoto: Tommy Kofoed
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Pas på vores by: Stor risiko for domino-effekt i Skjerns bymidte

Læserbrev: Som medlem af Gentænk Skjerns ”handelsgruppe” har jeg været med til at vende og dreje mange muligheder for at få ungdommen fra skolebyen ind til centrum for her at skabe liv ved deres tilstedeværelse, samt mange andre ideer for at skabe aktivitet i byen. Det er en svær opgave, og nu vil man med et snuptag fratage centrum over 100 arbejdspladser og cirka 3000 ugentlige besøgende (ifølge Dagbladet lørdag). Om tallet er 3000 eller blot det halve, og om disse handler eller blot bevæger sig rundt i byen, så vil enhver handelsby juble over at have en ”så stor butik” i deres midte. Eksperter fra blandt andet Dansk Erhverv og formanden for Ringkøbing-Skjerns handelsråd fraråder på det kraftigste at flytte en så stor magnet væk fra centrum og forudser endnu mere butiksdød og et mindre attraktivt centrum. Kommunens planlægning frarådede tilladelse af en Rema 1000 udenfor bymidten, politikerne overhørte dette. Jeg er spændt på at høre planlægningens forudsigelser af konsekvensen i Skjern centrum ved en udflytning af ”rådhuset”. Detailbutikkerne alene i byens midte beskæftiger løst anslået over 200 personer, det er dog en anseelig arbejdsplads, mange flex-jobbere, personer i jobtræning og praktikanter har stor glæde af at have mulighed for at arbejde i byens butikker, en årlig besparelse på (måske?) 750.000 kroner kan hurtig blive opslugt af flere ledige og et ødelagt bybillede. Vil byen være attraktiv at bosætte sig i, hvis centrum bliver ødelagt, eller flytter det ”grå guld” til andre byer eller andre kommuner? Politikernes beslutning om at nedlægge vort gamle rådhus kan blive en lang glidebane, flere butikker er ikke medlem af handelsforeningen andre har meldt sig ud for at spare penge, og mister vi flere butikker, vil en sådan udvikling hurtigt betyde, at der ikke er råd til en bychef, julebelysning, open-by-night. Annoncer i ugeaviser bliver måske også sparet væk, så vil det være svært at have økonomi i ugeaviserne osv. osv. Detailhandlere bruger langt mere tid end en almindelig 37 timers arbejdsuge for måske at kunne tjene en gennemsnitlig løn, det er ikke nogen nem opgave, som nogle fejlagtigt tror. Vi vil alle gerne have butikker og et godt udvalg, men detailhandelen har ikke haft megen medgang i de senere år og er følsom over for alt, hvad der fjerner potentielle kunder. En udflytning af det gamle rådhus, eller blot noget af det, giver en meget stor risiko for at udløse en domino-effekt som beskrevet, og alle med forstand på detailhandel og bycentre fraråder det på det kraftigste. Jeg har forståelse for at den almindelige kommunalpolitiker ikke kan være ekspert på alt, og håber derfor, at man beslutter sig ud fra de råd og oplysninger, der er givet, netop fra eksperter. Rådhuset er jo i øvrigt en af byens seværdige bygninger, og det er godt for bymidten at have en offentlig administrationsbygning, så føler vi os stadig som en købstad. Alt ovenstående er ”for egen regning” men ordene er hørt mange gange.

Skjern Håndbold For abonnenter

Skadet Eggert tripper for at komme i kamp – konkurrenten slubrer spilletiden i sig

Annonce