Debat

Åbent brev: Klage over igangsætningstilladelse af Vesterhav Syd

Læserbrev: Vattenfall har nu underskrevet kontrakt med Siemens vedrørende produktion af havvindmøller til danske områder, herunder Vesterhav Syd og - Nord. Møller der allerede produceres i udlandet uden dansk arbejdskraft.

Underskrivningen sker på trods af, at der ligger 300 ikke afgjorte klager hos Energiklagenævnet her pr. 1. dec. 2017, næsten et år efter at de første klager blev indsendt.

Baggrunden for Folketingets beslutning om opførelse af kystnære havvindmøller var ønsket om billig el, lokale og danske arbejdspladser, dette godt hjulpet på vej af godtroende landspolitikere og kommunalpolitikere, der kunne opgøre antallet af forventede arbejdspladser til 6000 årsværk. Alle rapporter om, hvilken skade det kunne gøre på natur og oplevelsen af denne, blev fejet af bordet. Nu mister turismeerhvervet 300 - 600 arbejdspladser årligt. Danmark mister indtægterne ved produktionen. Det hele koster staten 2 - 3 mia. kr. i støtteperioden. Havde man ventet 3 - 4 år, kunne de fleste af disse penge have været sparet.

Allerede i jan. 2017 blev de første klager over etableringstilladelsen sendt til Energiklagenævnet.

31. maj 2017 henvender vi undertegnede sig til Folketingets Ombudsmand pga. den langsomme sagsbehandling. Ombudsmanden skriver tilbage og gør opmærksom på, at Ombudsmanden ikke kan behandle sager som en forvaltningsmyndighed er i gang med at behandle, men har givet det svar, at Ombudsmanden vil gøre Energiklagenævnet opmærksom på at vi er utilfredse med at vi endnu ikke har hørt nærmere om sagens forløb.

Her 1. dec. 2017. har vi fortsat ikke hørt fra Energiklagenævnet. Efter snart et års har de endnu ikke fundet ud af, hvordan klager fra jan. mdr. 2017 skal behandles. Dette er ganske uanstændigt.

Hvor er retssikkerheden i det danske samfund? Derfor anmoder vi nu Regeringen og Folketinget ved Energiminister Lars Chr. Lilleholt og Folketingets Energiudvalg om at gå ind i sagen vedrørende Vattenfalls igangsætningstilladelse af de kystnære havvindmølleparker Vesterhav Syd og - Nord. Finansloven er ikke vedtaget endnu og møllerne ikke sat op.

Derfor: Stop de kystnære havmøller, inden det er for sent. Glem alt om danske, herunder lokale arbejdspladser, verden er forandret - hvor naiv har man lov at være? Det danske kystlandskab er uerstatteligt. Find andre og billigere alternativer længere ude på havet, f.eks. sammen med norske Statoil på Dogger Banke. Udviklingen har overhalet verden, som den så ud i 2012, da energiforliget blev indgået på Christiansborg.

Mvh. Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit.

0/0
Danmark

Video: Se den fulde statsminister-duel mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke

Klumme

Midt i en konfirmationstid: Talen, som en farfar aldrig fik holdt til sit ældste barnebarn

Klumme

Hvad har Kasper Søndergaard, min cykel og sammenhængskraft til fælles?

Debat

Den fødende kvinde

Leder For abonnenter

Flere penge end ord til uddannelser, tak

Det er et sympatisk forslag, Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen bragte frem under en debat med statsminister Lars Løkke Rasmussen i denne uge. Forslaget går på, at der skal flyttes en større andel af de såkaldte velfærdsuddannelser til de byer i provinsen, der senere skal beskæftige de færdiguddannede mennesker. Realiteten er nemlig, at de videregående uddannelsesinstitutioner i dag i overvejende grad ligger i landets store byer Odense, Aarhus, Aalborg og København. Derfor er det også en realitet, at landets unge er tvunget til at flytte til en storby, hvis de skal uddanne sig - og konsekvensen er meget ofte, at de samme unge mennesker stifter familie og bliver boende i storbyen efter endt uddannelse. Det er selvfølgelig godt for de store uddannelsesbyer, men det er samtidig skidt for de byer og kommuner, som i de senere år har fået sværere og sværere ved at tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Derfor kan det være fornuftigt, som Mette Frederiksen foreslår, at flytte flere uddannelser derud, hvor mange af os bor - blandt andet i Vestjylland. Det er også lige så fornuftigt, at Dansk Folkepartis "lokale folketingsmedlem" Dennis Flydtkjær har meldt ud, at DF er med på, at der skal gang i en "udflytningsbølge". Ifølge Dennis Flydtkjær er DF klar til frem mod 2025 at sætte 600 millioner kroner af til at flytte uddannelser ud fra de større byer, og han sagde følgende her i spalterne: "Der blev taget hul på uddannelsesudflytning, da man fik en afdeling for markedsføringsøkonomer i Skjern, men der skal meget mere til. Jeg synes, det vil være oplagt at etablere turistuddannelser i Ringkøbing-Skjern, hvor turismen buldrer derudaf, og uddannelser, der understøtter områdets mange produktionsarbejdspladser, som skriger efter kvalificeret arbejdskraft". Sådan. Det er da klar tale, og når der med 120 procent sikkerhed bliver klippet snore i forbindelse med åbningen af blandt andet Naturkraft uden for Ringkøbing og Lalandia Søndervig i løbet af de næste tre, fire eller fem år, er der vel ingen, der kan være uenig med Dennis Flydtkjær i, at der bliver behov for folk med en uddannelse, der har fokus på netop turisme og turister. Når det er sagt, er sagen jo - desværre - at forslag ikke fører noget positivt med sig, hvis man ikke for alvor prioriterer forslagene. Heller ikke, selv om de er nok så sympatiske. Derfor er det mega vigtigt, at regeringen - uanset hvilken farve den har efter valget - vil tilføre flere penge til uddannelsesområdet. Og Dennis Flydtkjær … Hvis du igen får en plads i Folketinget, kan du være helt sikker på, at Dagbladet vil holde dig fast på den der med en turistuddannelse her i kommunen. Og tag så lige at konvertere det der med at "synes det vil være oplagt med en turistuddannelse" til en realitet.

Klumme

Alle hører til et sted og har to vigtige valg!