Annoncørbetalt indhold

Hvad er en arbejdspladsbrugsanvisning?

PR-foto credit

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Hvad er en arbejdspladsbrugsanvisning?

Som navnet angiver, så er en arbejdspladsbrugsanvisning en brugsanvisning i, hvordan man på arbejdspladsen begår sig, med særligt henblik arbejdspladser, som arbejder med farlige processer, midler, affald eller lignende, som kan have sundhedsskadelige eller sundhedsfarlige konsekvenser, for de personer, som arbejder på med de specifikke områder.


Det er ikke længere lovmæssigt påkrævet eller lovpligtigt at have en arbejdspladsbrugsanvisning, da denne kan overleveres mundtligt, men det er dog stadig en god ide at have sådan en, da nogle informationer skal kunne findes skriftligt, herunder instruktioner til håndtering af processer, materialer, stoffer eller lignende, som kan have en potentiel risiko ved håndteringen. Så de fleste arbejdspladser ville vælge at have en skriftlig arbejdspladsbrugsanvisning til sine medarbejdere.

Dette skal den indeholde

En arbejdspladsbrugsanvisning skal indeholde forskellige ting, for at den kan være fyldestgørende. Dette omfatter blandt andet identifikation af de stoffer eller materialer, som anvendes på den pågældende arbejdsplads, herunder oplysninger herom, som blandt andet handelsnavn og eventuelt produktregisteringsnummer.


Derudover skal der være fareindikationer eller anden mærkning, som påviser den risiko, som processen, stoffet eller materialet har. Hertil kan sammensætningsforhold eller indholdstoffer også være relevante at angive, samt førstehjælpsforanstaltninger herfor, hvis der skulle ske ulykker. Dette kunne eksempelvis være ved brand, hvordan man bekæmpe brand i eller omkring det pågælde område, samt forholdsregler for at undgå netop brand.


Der skal desuden være listet forholdsregler for udslip ved uheld, håndtering og opbevaring og lignende. Til forholdsreglerne kan forebyggende foranstaltninger, som personlige værnemidler, være relevante i nogle tilfælde, og i så fald skal det anvises skriftligt.


Alt dette og mere til skal være i en arbejdspladsbrugsanvisning for, at medarbejderne kan være sikker på tryghed og sikkerhed, når de begår sig på arbejdspladsen. Dette er gældende uanset hvilken industri eller branche man arbejder med, om det er arbejdet med at opfinde den bedste robot støvsuger med vask i, eller om det er at finde en nu kur på COVID-19, så er det godt at have sine forholdsregler, vejledninger og regler på skrift.


Du kan læse meget mere om, hvad en arbejdspladsbrugsanavisning bør indeholder, herunder også om kemiske egenskaber, toksikologiske oplysninger, sundhedsfare, transportoplusninger, anvendelsesbegrænsinger, anvendelsesområder og meget andet på sider som Dansk Kemidatabase, Arbejdstilsynet, JobLife og andre lignende steder.


I samme omgang kan du også lære mere om blandt andet kemisk risikovurdering, som ligeledes er med til at sikre en god og tryg arbejdsplads for alle. Find oplysninger herom på de samme ovennævnte tre sider.

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.