Annoncørbetalt indhold

Fokus på brandsikring af p-huse efter salg af el-biler stiger

PR-foto credit

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Der er behov for en grundig gennemgang af brandsikringen i P-huse

Der er flere gode grunde til at gå de efterhånden mange P-huse efter i sømmene, når det gælder brandsikring. For forholdene er blevet sværere på trods af, at vores viden omkring brandsikring og brandventilation er større end nogensinde.

Det er imidlertid den trængte plads og elbilernes litium-ion batterier, der udgør de mest presserende årsager til, at en grundig gennemgang af P-husenes brandsikring er nødvendig.

P-huse skal tænke flere brand-anlæg ind i deres brandsikring

Selvom flere P-huse efter sigende har en god, naturlig brandventilation i form af åbne facader, viser udenlandske tilfælde, at kravene til brandventilation bør revurderes. For der er flere eksempler på, at selv åbne parkeringshuse har haft svært ved at stoppe en hurtig spredning af branden. Dette giver stof til eftertanke og sætter i den grad gang i efterspørgslen på råd og vejledning hos de store sikringsvirksomheder i Danmark.

Efterspørgslen på rådgivning inden for brandsikring er stødt stigende

Thomas Bagger, der er direktør for den landdækkende sikringsvirksomhed Bagger Låse & Alarm og ekspert i brandventilation (ABV-anlæg), mærker tydeligt det stigende behov for fagfolkenes vejledning på området. Thomas Bagger udtaler; ”Vi har aldrig fået så mange henvendelser fra P-huse og garageanlæg, som vi får i øjeblikket, og det er helt forståeligt, for en brand kan koste de her P-huse rigtig meget, da de ville skulle holde lukket i adskillige dage - brandsikring er klart kommet mere i fokus.”

Ekspertisen inden for brandsikring samt viden omkring effektiv brandslukning er altså i høj kurs i disse dage. Thomas Bagger nikker desuden genkendende til, at de hos Bagger Låse & Alarm i højere grad nu end tidligere bliver spurgt ind til, hvordan der hurtigst muligt kan ryddes op efter brande, så de pågældende P-huse hurtigt kan få gang i deres omsætning igen.

Brandsikring af P-huse som forebyggende indsats

Flere af branchens folk istemmer, at P-husene bør tage kravene om sprinkling til efterretning, hvis de ønsker bedre brandsikring. En god ventilation kan som nævnt ikke stå alene, og der er derfor behov for, at både nye og gamle garageanlæggene sætter ind her.

Den øgede brandbelastning fra biler, den smallere plads til hver enkelt bil og elbilernes batterier gør sprinklingen mere nødvendig end hidtil. Det betyder ifølge branchefolk helt konkret, at alle P-huse på 150 m2 eller derover – og ikke kun anlæg på 1000 m2 som tidligere - bør sprinkles som led i en bedre brandsikring.

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.